Ujęcia do czterech filmów dla UW

Date: 31/05/17 10:06 Category: Share: , ,

MyWorks wykonał filmy promocyjne dla UW. Znajduje się w nich moich kilka ujęć z ziemi i z powietrza...

 

 i Wiesław Małkowski na pustyni w Sudanie

i różne z powietrza